Open bord  Wij treffen aanvullende veiligheidsmaatregelen voor uw en onze gezondheid. Lees op deze pagina meer

Klachten

Communiceer met ons

Indien u ervaart dat u onjuist of onzorgvuldig bejegend, geïnformeerd of behandeld bent, doe dan uw mond open! Vraag om een verhelderend gesprek. Dan kan er gezamenlijk naar een oplossing gezocht worden.

Klachtenregeling

Volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een tandarts verplicht om een klachtenregeling te bieden. Wij maken in onze praktijk gebruik van de klachtenregeling van de ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen).

Klachtenregeling ANT – Second opinion

De ANT kan u verwijzen naar een tandarts in uw regio die voldoet aan de door de ANT opgestelde kwaliteitscriteria voor het maken van een second opinion. De mening van een tandarts die niet in het conflict betrokken is kan uw eigen visie bevestigen, nuanceren of een geheel nieuw inzicht geven. Wellicht is deze tweede mening aanleiding voor u of uw tandarts om het eigen standpunt te heroverwegen. Mocht u er met uw tandarts hierna toch niet uitkomen dan kunt u zich tot de ANT wenden.

Klachtencommissie

De Klachtencommissie Tandheelkunde van de ANT behandelt klachten over:

  • tandheelkundige behandeling
  • communicatie en bejegening
  • nota’s
  • combinaties van bovenstaande

Klachten over alleen geldvorderingen en schadevergoedingen vallen buiten de klachtenregeling en kunnen door de Klachtencommissie niet in behandeling worden genomen.

Wil je niets missen van Tandheelkunde Oss?

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief

» Aanmelden nieuwsbrief