Gratis intake

Specialist in 3D implantologie

Moderne behandelmethoden

Behandeling onder narcose is mogelijk

Uw wens staat centraal

Sinus lift

Een veel voorkomende procedure bij het plaatsen van implantaten in de bovenkaak is het opvullen van de kaakbijholte, dit wordt een sinuslift genoemd. Een sinuslift is simpel gezegd een kaakholte verhogen.

De kaakbijholte bevindt zich in het gebied van de (kleine) kiezen van de bovenkaak. De kaakbijholte wordt ook wel de sinus maxillaris genoemd, sinus staat voor holte en maxilla voor bovenkaak. Veelal is er in bovenkaak te weinig verticaal kaakbot aanwezig om de implantaten zonder meer genoeg houvast te bieden. Tijdens het ouder worden zullen de kaakbijholtes in volume toenemen, waardoor het beschikbare bot om te implanteren helaas zal afnemen. Ook wanneer er kiezen verwijderd/verloren zijn, wordt de kaakhoogte steeds geringer en zakt de kaakbijholte (sinus) steeds meer naar beneden.

Wanneer de verticale kaakhoogte te gering is, bestaat het gevaar dat de punt van het ingezette implantaat in de kaakholte reikt. Vandaar is het raadzaam kort na de extracties implantaten te zetten en niet jaren later. Voor die gevallen waar de hoeveelheid bot in de bovenkaak niet toereikend is, is er een augmentatieve techniek ontwikkeld, genoemd “sinuslift”, teneinde een toereikende basis te vormen om te kunnen implanteren. 

Botopbouw
Om de procedure van een sinuslift behandeling uit te voeren moet er voldoende kaakbot aanwezig zijn. Dit is nodig om een implantaat met de juiste diameter en juiste positie te kunnen plaatsen. Maar hoe is het bot dan opgebouwd en wat zijn de procedures wanneer het er geen voldoende kaakbot aanwezig is?

Een kaak zal gaan slinken wanneer een tand of kies is verwijderd, dit wordt resorptie genoemd. De eerste maanden na het trekken van een tand of kies verlopen snel, na een jaar zal dit gaan afnemen. Een kunstgebit of andere uitneembare voorzieningen voor het gebit die op het tandvlees drukken kunnen het slinken versnellen. Het verschilt echter van persoon tot persoon hoe lang het slinken van de kaak zal gaan duren. Infecties, ongelukken of klappen zorgen er voor dat de situatie ongunstig is. Bot kan namelijk verloren zijn gegaan waardoor de tand niet meer volledig is omgeven. 

Een horizontale resorptie houdt in dat de kaakwal na extractie van de tand smaller is geworden. Er kan ook sprake zijn van verticale resoprtie, dit houdt in dat de kaakwal duidelijk hoogte heeft verloren. Het is belangrijk dat de juiste hoogte en de positie goed staat voor het implantaat. Dit is erg belangrijk in cosmetisch belangrijke gebieden. Een implantaat moet namelijk voldoende omgeven zijn door bot en tandvlees. Wanneer de kaakwal in de breedte en/of de hoogte tekort kom zal er een botherstel operatie uitgevoerd kunnen worden. Deze ingreep wordt ook wel guided bone regeneration genoemd. Het geslonken deel van het bot kan hierdoor opnieuw hersteld worden, in alle andere gevallen zal er gewacht moeten worden totdat het bot zelf is aangegroeid.

Botherstel van een te smalle kaakwal
Een membraan is een soort velletje wat gebruik wordt om bot op te vullen. Zo zal na de plaatsing van een implantaat bot worden opgevuld met dit velletje, mocht het nodig zijn. Er zijn verschillende soorten materialen die gebruikt worden om bot op te vullen, het kan zijn:

Autograft – lichaamseigen botLichaamseigen bot is erg betrouwbaar en wordt in de meeste gevallen toegepast. Zo bevat het mineralen, cellen en eiwitten. Dankzij deze groeifactoren kan de botstructuur binnen enkele maanden zijn ontstaan.
Nadeel: Het bot moet van een andere plek uit het lichaam afkomstig zijn, meestal van een andere plaats in de mond of kin. Maar bot uit bijvoorbeeld de heup is ook mogelijk. In de meeste gevallen zal een donorplaats binnen de mond voldoende bot opleveren voor een reparatie.
Homograft – Bot van een donor
Xenograft – Bot van een dierBio-oss is een botsubstituut gemaakt van bot van runderen. Het enige wat bij dit bot overblijft is de harde kalkstructuur. Cellen en bloedvaten die botten vormen zullen rondom deze structuur bot vormen en het over een langere periode omzetten in bot.
Alloplast – Synthetisch gemaakt materiaalEen kunstmatig botsubstituut bestaat uit calciumfosfaat kristallen. Dit materiaal zorgt voor ruimte waardoor nieuw bot zich kan vormen. Een deel van het kunstmatige botsubstituut zal ook worden omgezet in bot. 
 
De botten die geen cellen en eiwitten bevatten worden minder snel omgezet in bot. Alleen deze materialen kunnen goed worden ingezet. Hierdoor is een tweede operatie voor een lichaamseigen bot niet nodig. Lichaamseigen bot zorgt er voor dat botvorming snel gebeurd, groeifactoren van elke botvorming staan de laatste jaren in de belangstelling. Het is eventueel ook mogelijk om botsubstituten te combineren. Wellicht is het in de toekomst dan niet meer mogelijk om lichaamseigen bot te gebruiken. Maar momenteel is hier te weinig wetenschappelijk bewijs over bekend. 

Het membraan
Eerder spraken wij al over een membraan, dit is namelijk een velletje wat wordt gebruikt om bot op te vullen. Dit velletje wordt over de botsubstituut heen gelegd. Zo bevindt het membraan zich tussen het tandvlees en het nieuw te vormen bot na het hechten. De cellen die zich bevinden in het bindweefsel kunnen zich makkelijker produceren dan botproducerende cellen. Het membraan krijgt de functie van bescherming, zo krijgt het nieuwe bot de ruimte om zich sneller te ontwikkelen.

Een membraan kan van verschillende materialen gemaakt zijn, denk aan kunstof of eventueel dierlijke producten. Het belangrijkste verschil is of het resorbeerbaar is, dit houdt in of het zichzelf wel of niet verwijderd. De keuze van een oplosbaar membraan hangt volledig af van de situatie. De implantologen van Tandheelkunde Oss vertellen u hier graag meer over.

Botherstel van een te lage kaakwal
Wanneer er sprake is van een te lage kaakwal is de procedure van botherstel noodzakelijk. Het is nodig dat de kaakwal wordt verhoogt door lichaamseigen bot of botsubstituten (deze zijn eerder besproken). De ingreep bestaat uit het aanbrengen van het bot en vervolgens te bedekken met een membraan. Het verbreden van een kaakwal komt echter minder vaak voor dan een kaakwal verhogen.

Bij botherstel van een te lage kaakwal wordt er extra bot aangebracht bovenop de kaakwal. Dit bot wordt aan de onderkant omgeven door bot en benodigde cellen en componenten voor het nieuwe bot. Het gebied is hierdoor kwetsbaar voor druk en voor het ontstaan van openingen in het tandvlees. Om meer weerstand te hebben en aan te kunnen bieden wordt er een speciaal soort techniek gebruikt. Met ‘platen’ van kaakbot wordt het kaakwal vastgeschroef, dit wordt ook wel botonlay genoemd.

Kaakwallen kunnen eventueel ook verhoogd worden met de distractie-ostengenese. Hier wordt het lage fragment van de kaak losgeboord en gewrikt. Hierna kan een instrument op het vaste deel het losse fragment vastmaken. Met behulp van draaien aan een schroef kan het langer gemaakt worden waardoor het losse fragment omhoog gewerkt kan worden.

Wanneer het kaakfragment omhoog is geplaatst kan het losgemaakte fragment met behulp van een instrument zelf omhoog worden gedraaid. Met behulp van het distractie-osteogenese instrument en een door het tandvlees heen stekende schroef kan een draai voldoende zijn. De ruimte die na verloop van tijd is ontstaan vult zich na verloop van tijd met nieuw bot. 

Er bestaan technieken om de kaakbijholte ter plaatsen op te vullen om zo genoeg hoogte te creëren voor de implantaten, dit wordt de sinuslift genoemd.

Sinuslift operatie
Om een botopbouw aan de onderzijde van de kaakbijholte mogelijk te maken, wordt eerst het “Schneiderische membraan” uiterst voorzichtig van het bot losgemaakt en omhoog gebracht. Het schneiderische membraan zit dus tussen de kaakbijholte en het kaakbot. Door het omhoog bewegen van het membraan ontstaat een holte, deze wordt gevuld met “botopbouwmiddel” (meestal Bio Oss®). Uit dit materiaal ontstaat dan in een tijdbestek van drie tot zes maanden kaakbot. Meestal (wanneer mogelijk) wordt in dezelfde zitting/ behandeling het implantaat geplaatst, om een tweede ingreep te voorkomen.

 

Een ingreep wordt uitgevoerd met een Piezosurgery-apparaat. Dit apparaat wordt gebruikt bij een directe sinus-lift. De eigenschappen van dit apparaat zorgen er voor dat een sinus-lift veilig kan worden uitgevoerd. Tevens dat hij weefsel uitstekend geneest, geen complicaties geeft, geen weefselbeschadiging oplevert en er nauwkeurig gewerkt kan worden. Een sinuslift Oss wordt met een Piezosurgery-apparaat mogelijk gemaakt. 

Mogelijke sinuslift complicaties: (deze komen echter zeer zelden voor)

complicatie bij het openen van de kaakbijholte
complicatie door het scheuren van het membraan
complicatie door ontsteking van het botopbouwmiddel 
 
We wijzen er uitdrukkelijk op dat sinuslift complicaties zeer zelden voorkomen, ook bij de meest zorgvuldige behandeling door uw tandarts-implantoloog zijn ze toch mogelijk. U wordt door de tandarts-implantoloog uitvoerig ingelicht indien een complicatie optreedt.

Sinsulift Oss
Een sinuslift is een veelvoorkomende procedure en wordt dan ook regelmatig uitgevoerd bij Tandheelkunde Oss. Een sinuslift kan namelijk voorkomen bij het plaatsen van implantaten in de bovenkaak. Voor een sinuslift Oss komt u naar tandheelkunde Oss. Wij houden u op de hoogte van de operatieverloop en de mogelijke compliclaties. Op die manier bent u bij ons verzekerd van een goede voorbereiding.

Kaakholte verhogen Oss
Een sinuslift is simpelweg het verhogen van de kaakholte. Dit is noodzakelijk om implantaten in de bovenkaak te plaatsen. Met deze ingreep wordt de kaakbijholte gevuld. De kaakholte wordt verhoogd omdat er veelal te weinig kaakbot aanwezig is om houvast te bieden. Kaakholte verhogen Oss wordt gedaan door de specialisten van Tandheelkunde Oss. Kaakholte verhogen is een proces waar 3 tot 6 maanden tijd over heen gaat. Wij ondersteunen u tijdens de operatie en bieden een goede voorbereiding om implantaten in de bovenkaak te kunnen plaatsen.

 

Want to stay up to date on Tandheelkunde Oss?

Sign up for our newsletter!

» Sign up